2013. április 29., hétfő

Lewis Perdue - A Tesla-hagyaték | részlet |New York, 1943. január 7.

A gyilkosság hangjai elenyésztek az éjszakában. A New Yorker Hotel rendezetlen ágyán fekvő  öreg ember a mellkasát markolta, mintha ki tudná szorítani belőle a döbbenetes fájdalmat. Tudta, hogy haldoklik,de fogalma sem volt arról, miért is gyilkolták meg. Magas,akadékoskodó ember volt, hosszúkás, háromszögletes vonású arccal. Hófehér haját rendszerint gondosan hátrafésülte az arcából, ám ma este rendezetlenül omlott a párnára,ahogy a férfi a másikra gördült fájdalmában. Sötét,titokzatos szemei a homlokán átívelő, lapos V-t formáló, sűrű szemöldök alól pislogtak. Egy bohócarca, és a férfi nyolcvanhat évének nagy részében élvezte, hogy különös arckifejezése elbizonytalanítja az embereket. Jól mulatott azon, hogy furcsa, sőt ahogy néhányan suttogva megjegyezték,„őrült" tudósnak tartják Ma este azonban az arcon csak fájdalom és rettegéstükröződött.NikolaTesla jól emlékezett arra, mikor érezte először a fájdalmakat. Január 4-én,alig három nappal korábban, amikor éppen arra készült, hogy ellátogat a laboratóriumába. Az asszisztensével, George Scherff fel megegyeztek, hogy délután találkoznak. A fájdalom végül csillapodott, és mivel Scherffolyan buzgón szeretett volna haladni a kísérlettel, Tesla folytatta a munkát. De a kísérlet közepén a fájdalom váratlanul visszatért. Éles volt és kellemetlen,de korántsem annyira,mint ma éjszaka. Még soha életében nem érzett ilyen fájdalmat. Vissza térta New Yorkerbe, ahol már néhány éve élt. Remek szálloda volt, habár nem olyan
kényelmes,mint a Waldorf, ahol egykoron majdnem egy évtizedig lakott, de nem is olyan drága, ahogy
arra nap mint nap emlékeztette magát


Az elméje most a fájdalom ködében bolyongott. A Waldorfban lakosztályt bérelt.Amikor ebédelt, NewYork társadalmának krémje mindig kifejezte a tiszteletét Micsoda boldog idők voltak. Desenki sem fejezte ki tiszteletét, mikor január 4-én visszatért a laboratóriumból. Az arca szürke volt és fájdalomtól gyötört, a kezei pedig reszkettek, mintha saját kísértetét látta volna. Az ételt a szobájába hozatta, és január 5-én, miután a szobalány kitakarította a szobát, Tesla megkérte a nőt, hogy akassza ki a „Ne zavarjanak" táblát az ajtógombra. A szobalányvolt az utolsó, a kiélve látta a tudóst.

Tesla elméjét túlságosan is elfátyolozta a fájdalom ahhoz, hogy elgondolkodhasson,mivel is hozhatnák kapcsolatba e kínt. Nem találta meg az összefüggést a fájdalom és az egyik tudományos munkatárssal folytatott megbeszélés között. Tesla elmondta a mérnöknek, hogy a drót nélküli energiatovábbítással kapcsolatos kísérleteket végrehajtották és tökéletesítették, akárcsak élete munkáját,hogy a Föld felső légkörének mágneses mezejében csapdába esett elektromos töltések megcsapolásával jussanak hatalmas mennyiségű energiához.


Tesla nem hozta összefüggésbe a bénító fájdalmat azzal a két fiatal tudóssal sem,akik röviddel a beszélgetés után bukkantak fel, hogy átnézzék a papírjait. Az elmúlt két hétben megengedte nekik, hogy egy-egy kisebb paksamétát elvigyenek, és éjszaka áttanulmányozzák. Tesla fájdalmak közepette próbálta fókuszálni szemeit az ágy melletti órára. Este tíz óra volt. Az egyik ifjútudósnak hamarosan vissza kellett térnie az utolsó iratokkal. Nem akarta, hogy a fiatalember ilyen állapotban lássa, mivel ez túlságosan is kellemeden lett volna.
A szobaajtóhoz küzdötte magát, és kinyitotta. A „Ne zavarjanak" tábla a helyén volt
-Jól van - mormogta magának a tudós, ahogy becsukta és bezárta az ajtót. Senki sem láthatja ilyen
állapotban.

Az utolsó kapcsolat, amire Tesla nem jött rá azon a végzetes éjszakán, hogy a tejíze kissé meg változott az elmúlt két hétben. Már évek óta nem ivott alkoholt és nem evett húst,ehelyett napi két quart tejet ivott. Korábban, még karácsony táján észrevette, hogy kissé furcsa a tejíze. Többször is kérte a hotel alkalmazottait, hogy küldjék vissza a tejet, de amikor újabb adag érkezett helyette, annak is ugyanolyan, szinte észrevehetetlen mellékíze volt, ezért úgy döntött, bizonyára az ő ízlelésével lehet a baj, és továbbra is itta. A fájdalmak talán egy héttel vagy tíz nappal később kezdődtek, ám Tesla ezt sosem hozta összefüggésbe a tejjel. Nem tudhatta, hogy a tej azután vált kesernyésebbé, miután a hotel egy új konyhai alkalmazottat vett fel. Nikola Tesla az sem vette észre, hogy az udvarias fiatal tudósok nem vittek vissza minden iratot.
A hiányzó papírlapokat nem vitték messzire, csak a szomszédos szobába. Ahogy Tesla a hátára fordult az ágyban, próbálva olyan testhelyzetet találni, mely enyhíti a fájdalmat, a szobapincér szolgálat recepciósa lassan végigsétált a folyosón, és halkan kopogtatott a szomszédos szobaajtaján. Az ajtót szó nélkül kinyitották, és a recepciós belépett a szobába. 
-Többet kellett volna beletenned - szólalt meg Steven Strand, miközben becsukta az ajtót a recepciós mögött. Alacsony, köpcös férfi volt, szőke hajjal és az ahhoz illő világos bőrrel. Zakóját egy karosszékre terítette, láthatóan kényelmesen érezte magát nadrágtartós pantallóban és hosszú ujjú, fehér ingben. Kigombolt gallérja alól meglazított nyakkendő lógott.
-Ennél többet nem tehettem bele - felelte védekezőn a recepciós.
-Akkor egészen biztosan észrevette volna. - Strand csak mogorván bámult rá.


Hang hallatszott a fürdőszobából.
-Tony az?
-Igen - felelte a recepciós. Egy férfi sétált be a szobába. Ugyanolyan ruhát viselt, mint Strand, de sokkal magasabb volt.
-Rettenetesen szenved - mondta Erick Hoffman. - Nem szeretem az ilyesmit.
-Nézd - kezdte Tony, miközben izgatottan fel-alá járkált a szobában -, azt adtam neki, amit a labor mondott.Ezen már nem tudok változtatni. ..
-Higgadj le - felelte Hoffman. - Nem téged hibáztatunk.
-Csak azt tesszük, amit tennünk kell - mormogta Strand. - Csak amit tennünk kell.
-Tényleg megéri? - kérdezte Tony.
-Igen - felelte Strand, és a szoba közepén álló íróasztalhoz lépett
-Csak nézd meg ezeket - mutatott az egyik irathalomra. Tony a papírokra pillantott, de az
arckifejezése ugyanolyan zavart maradt. Egy szót sem értett a papírokon szereplő szövegekből.
-Vagyis? - tudakolta Tony.
-Ha igaz, amit az öregember írt, akkor a kezünkben van a világ egyik legnagyszerűbb fegyvere. Ez
csak a jéghegy csúcsa. Ha meghal, megszerezzük a többi anyagot is. Biztosan a szobájában van.
-Tehát miért is kell megölnünk? - kérdezte Tony. - Miért kell az öregembernek szenvednie?
-Mert nem adta át a tervrajzokat - felelte Hoffrnan. - Ragaszkodott ahhoz, hogyha a kormány meg
akarja építtetni a fegyvert, akkor azt ő maga készíti el és egyedül akar dolgozni rajta, hogy senki se
zavarhassa.Még azzal is fenyegetőzött, hogy megsemmisíti az iratokat, ha netán próbálkoznánk
valamivel.Nem fogta fel, hogy a kormány...
-És a kormány hadiipari beszállítói - szólt közbe Strand.
-És a kormány hadiipari beszállítói nem akarják, hogy nyolcvanhat éves öregember sántikáljon a
laborjaikban az éjszaka közepén. Irányítanunk kell a gyártást.
-És a fizetés a gyártástól függ - jegyezte meg Tony keserűen. - Attól féltek,hogy az öregember
talán ingyen csinálná, így a kibaszott cégetek elesne a profittól, igaz?
-A világ könyörtelen, Tony - felelte Strand. - Élsz, vagy... - Felemelte a kezeit, és kaján
mosollyal vállat vont.
Nikola Tesla néhány perccel este 10:45 után meghalt.

2013. április 28., vasárnap

Üzenet Nikola Teslától


Üdvözöllek benneteket a Föld bolygón. Nikola Tesla vagyok, és elérkezett az idő, hogy szóljak hozzátok. Régóta figyelem az emberi tudat fejlődését, és most szeretnék átadni néhány információt, amivel megkönnyíthetitek az előttetek álló hónapokat…


Sokan néztek most körbe kérdőn, mi történik a Földön. Sokan vagytok – szinte mindenki – akik válaszokat keresnek. Sokan gondolkodtok esténként, vajon mi zajlik most az emberi tudattal, mert szinte kivétel nélkül érzitek, hogy ezen a téren egyfajta fejlődés, tágulás van folyamatban, saját lényetekben és tudatotok közös mezőjében egyaránt.

Nincsenek munkahelyek, jövedelmetek nagyon kevés. Sokszor néztek kérdőn az égre, ám az ég helyett befelé kell, hogy forduljatok. Energiaválság korszakát élitek. Ez a válság belső energiáitok és az életetekhez szükséges külső energiaforrások válsága egyaránt. Én az utóbbiról szeretnék szólni most.

Hiába fedeztek fel új kőolaj- és földgázforrásokat, ez már nem segít. A Földanya nem tűri tovább, hogy testét kizsákmányoljátok. Nem tűri, mégpedig azért nem, mert ebből az energiaforrásból nem jut mindenkinek egyformán: ez az erőforrás mások kizsákmányolására és szolgaságban tartására szolgál, egyfajta hatalmi eszköz, mely a Teremtéssel ellentétes szándékú.

Tudnotok kell, hogy bolygótok egyfajta elektromos áramban úszik. Mivel a Föld belsejében található anyag jóval sűrűbb a külső rétegekhez képest, a Föld forgásának következtében fellépő súrlódás során mérhetetlen mennyiségű elektromos potenciál keletkezik. Ez az energia a bolygótok mágneses, északi és déli pólusán keresztül „csapódik le” és egy elektromos burkot hoz létre a planéta körül. Úgy képzeljétek ezt el, mint egy narancsot és héját. A narancs a bolygó, a héja az elektromos mező.

Gyakorlatilag végtelen mennyiségű elektromos áramban úsztok, úgy vesz körül benneteket, mint halat a víz. Ti most olyan halak vagytok, akik rájönnek arra, hogy vízben élnek. Ez az Energia a teremtés ajándéka. A szükségleteitekhez képest végtelen erőforrás. Egyetlen nemzet sem sajátíthatja azt ki. Mindenkié. Bolygótok bármely pontjáról elérhető. Nevezzük ezt az erőforrást légköri elektromosságnak.

Tudatotok fejlődésének fontos állomása, hogy a légköri elektromosságot felismerjétek és használjátok. Kezdjetek el foglalkozni vele. Vigyétek be a hírközlő médiumokba is. Nincs már ellenállás, senki sem fog megakadályozni ebben benneteket. Az embereknek hallani kell erről és az emberek hallani akarnak erről. Mindenkinek joga van tudni.


Mire felismeritek, hogyan lehet ezt a mezőt felhasználni, hogy otthonaitokat megvilágítsa és házaitokat befűthesse, élelmetek előállításához erőforrást adjon, addigra tudatotok olyan fejlett lesz, hogy ezt az energiát kizárólag jóra, a Teremtés akaratának megfelelően használjátok fel.

Tudatosítsátok ezt. Mikor Autót vezettek, képzeljétek el, hogy a jármű ebből a forrásból táplálkozik. Vizualizáljátok ezt, hogy autótok mágneses motorokkal üzemel. Tiszta, és nincs szüksége utántöltésre. Vizualizáljátok ezt, mert ez nagyon fontos. Képzeljétek el, hogy az út menti töltőállomások egyszerű pihenőhelyekké és vendéglátási egységekké alakulnak. Képzeljétek el és tudatosítsátok, hogy házaitok erőforrásait ebből a mezőből fedezitek. Tudatosítsátok azt, hogy fűtéshez, világításhoz szükséges energia ebből a forrásból költségmenetesen előállítható. Tudatotok ily módon összekapcsolódik, és gondolataitok felgyorsítják a folyamatot. Ilyen mértékű változást csak összefogással és önzetlen szeretettel tudtok végrehajtani.

A Föld egy új tudati fázisba érkezett: gondolataitok és őszinte kívánságaitok gyorsabban teljesülnek, mint hiszitek. Érzitek ezt. Ami ma még nehezen elképzelhető, az holnap megvalósítható, holnapután pedig természetes lesz. Mert a tudatotok így működik.

Tudati fejlődésetek napról napra erősödik. Ez a fejlődés nap alatt többet halad, mint korábban hónapok alatt. A fejlődés exponenciális. A következő nap az előzőre épül, és ez még jobban gyorsítja folyamatot. Amikor egyfajta sötétséget éreztek – ezek a periódusok egyre ritkábbak és kevésbé nyomasztóak lesznek – azt történik, hogy a tömegtudat pihen. Pihen, hogy újult erővel kezdje meg további rezgésszint emelkedését. Ezek minták – nagyon sokan közületek érzékelik ezt – a tudati fejlődés hullámai.


Térjünk vissza a Földi élethez szükséges energiaforrásokra és technológiákra. A robbanó motor egy, a maihoz képest nagyon alacsony tudatszint találmánya. Ideje lejárt. Közületek nagyon sokan foglalkoztok mágneses motorokkal, és vortex rendszerekkel. Közel vagytok, az elkövetkező hónapok során az új technológia központi figyelmet fog kapni. Tömegek figyelme irányul a szabad-energia jelenségére, és elkezditek kiépíteni saját rendszereteket. A bőséges energiához mindenkinek joga van, nemzettől, társadalmi és foglalkozási státusztól függetlenül. Kérjétek saját szabadságotokat, tegyetek érte, és megkapjátok azt. A Teremtés értetek dolgozik.

Figyelmetek fordítsátok hát ebbe az irányba, és tegyetek meg mindent saját szabadságotokért. Nikola Tesla energiája vagyok, aki földi életét az emberi szabadságnak megalapozásának szentelte. Ismerjétek fel, Isteni szikrák vagytok, akiknek hatalmában áll a formálni egyéni és közösségi sorsotokat. Öleljétek egymást feltétel nélküli szeretetben, mert a változás kora elérkezett, s én veletek vagyok.”

forrás: http://tudatbazis.hu/